• Leden

    16

    2019
  • 1382
NÁRODNÍ PARK KRKA

NÁRODNÍ PARK KRKA

Chorvatský národní park Krka je soustava peřejí, kaskád a vodopádů, pod kterými se můžete vykoupat. Je zde také možnost podniknout výlet lodí kaňonem řeky Krka až k Rošskému vodopádu – Roški slap a na ostrůvek Visovac, kde se nachází františkánský klášter a museum. Odbočka do národního parku Krka je na dálnici před Šibenikem, 110 km z města Pag.

Prohlídkové okruhy v NP Krka

Skradinské vodopády
Posledních 20 km kaňonu, který si kdysi řeka Krka vyhloubila na své cestě k moři, je jím dnes zaplaveno. Je tedy možné plavit se z moře od Šibeniku přes Prokljansko jezero, kolem města Skradin až po nejznámější vodopády řeky Krky, Skradinské vodopády. Až sem Vás přiveze výletní loď ze Šibeniku nebo ze Skradinu, další plavbě brání právě Skradinské vodopády (Skradinski buk). Jedná se o 400 m dlouhé peřeje s celkovým výškovým rozdílem 45,7 m. Pod těmito vodopády je dovoleno koupání. Ke Skradinským vodopádům se můžete dostat také z parkoviště Lozovac nad vodopády – autobus vás dolů odveze. Součástí prohlídkového okruhu kolem peřejí je také prohlídka dodnes funkčních vodních mlýnů a vodní pračky.
Rošský vodopád
Výlet po národním parku Krka si můžete prodloužit plavbou lodí z přístavu nad Skradinskými vodopády proti proudu řeky Krka. Plavba úzkým kaňonem přes Visovacké jezero až k působivému Rošskému vodopádu (Roški slap) je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Na Visovackém jezeru loď zastaví u ostrůvku Visovac, na kterém si můžete prohlédnout františkánský klášter s klášterní knihovnou a krásným parkem.
Navštívit národní park Krka můžete na různých místech, na pár hodin nebo celý den, zpříjemnit si prohlídku plavbou lodí nebo navštívit jen některé atraktivní místo.
Doporučujeme vám tyto možnosti:
Vodopády Skradinki buk – nejznámější část – autem z parkoviště Lozovac
Rošský vodopád – Roški slap – autem cestami od Drniše nebo od dálnice
Horní tok řeky Krky – autem od Kistanje, Denise nebo Kninu, vodopád Manojlovac
Lodí ze Skradinu nebo ze Šibeniku pod Skradinski buk
Kombinace prohlídky Skradinského buku + výlet lodí proti proudu k Rošskému vodopádu
Kombinace prohlídky Rošského vodopádu + výlet lodí proti proudu k monastýru Krka a na tvrze Trošenj a Nečven

Nové příspěvky
© 2019 - 2022 Konoba Koromačna | GDPR | webdesign